25 september, 2016

Barnfadder

Bli barnfadder idag!
 
Help Kurdistan är den enda hjälporganisationen med 90 konto som har en barnfadderverksamhet i de krigsdrabbade områdena i Bashur och Rojava.
 
Det finns många barn som har förlorat sina familjer i kriget men också barn vars föräldrar övergivit dem. Tack vare våra faddrar skapar vi en stor förändring för dessa utsatta barn.
 
Våra volontärer som finns på plats hittar de mest utsatta barnen som är i behov av vår hjälp.
 
Kriterierna som vi går efter när vi tar in utsatta barn i vårt fadderprogram lyder enligt nedan: 
1) Barnet måste vara under 16 år.
2) Förlorat en eller både sina föräldrar.
3) Barnet lever under svåra socioekonomiska förhållanden.
 
Vårt krav på barnens förmyndare är att barnen ska få gå i skolan. Att
få gå i skola innebär stabilitet, kontinuitet och trygghet.
 
Vi behöver dig för att hjälpa fler barn!
 
”Du och jag är bara droppar i ett hav, men utan alla droppar skulle
havet inte finnas.”
 
Gör skillnad med oss. Bli Barnfadder i Kurdistan

Become a child sponsor