21 november, 2017

Rojhelat

I Rojhelat (västra Iran) har 15.000 hem blivit förstörda i jordbävningen som inträffade 12 november 2017.

Vi finns på plats för att hjälpa de drabbade med förnödenheter och i senare skede återuppbyggnad.

Rojava 1