2 november, 2015

Om oss

logotypeStiftelsens ändamål är att oberoende av politiska och religiösa hänsyn och i överensstämmelse med Förenta nationernas bestämmelse om mänskliga rättigheter hjälpa hela Kurdistan vid alla former av kriser och katastrofer, bedriva arbete för att förhindra kriser och katastrofer, samt bidra till demokratiutveckling, bättre hälsa och utbildning i samtliga delar av Kurdistan. Stiftelsens ändamål skall främjas genom:

Stadgar Help Kurdistan Insamlingsstiftelse

loggo 90-konto